Konference „Dzīve, dzīvība, evolūcija”

27.-28.11.2009.
Latvijas Universitāte

Drukājama programma [PDF, 60 KB]

Organizē:

Kontaktadrese: svece@latnet.lv

Programma:

Piektdiena, 27. novembris

LU Mazā aula, Raiņa bulv. 19

9.45-10.00 Konferences atklāšana
10.00-11.00 Kriss Sinha, Portsmutas Universitāte, Lielbritānija (Chris Sinha, University of Portsmouth, UK) “Language as a biocultural niche and its grounding of cultural evolution”
11.00-11.15 (Starpbrīdis)
11.15-12.15 Tims Līvenss, Kembridžas Universitāte, Lielbritānija (Tim Lewens, University of Cambridge, UK) “Changing conceptions of natural selection from Darwin to now”
12.15-13.30 (Starpbrīdis)

LU VFF 1. auditorija, Brīvības bulv. 32

13.30-14.00 Artis Svece „Evolūcija un nāve”
14.30-15.00 Jurģis Šķilters „Sintakses ģenēze”
15.00-15.30 Andrejs Balodis „Vitālisma bioloģija un evolucionisms”
15.30-16.00 Edgars Bajaruns „Sugu izcelšanās latviskais lasījums”
16.00-16.15 (Starpbrīdis)
16.15-16.45 UNESCO un LU Bioloģijas studentu biedrības eseju konkursa uzvarētājs
16.45-17.15 Signe Mežinska „Darvinisms un slimības jēdziena definēšana”
17.15-17.45 Gita Krieviņa „Homoseksualitāte – Darvina dabiskās izlases teorijas paradokss”
17.45-18.00 (Starpbrīdis)
18.00-19.30 Diskusija „Cilvēka evolūcija: daba un kultūra”

Sestdiena, 28. novembris

LU VFF 1. auditorija, Brīvības bulv. 32

10.00-10.30 Raivis Bičevskis „Šellinga dabas filosofija”
10.30-11.00 Ieva Kolmane „Literatūras bioloģija un meli”
11.00-11.30 Māra Rubene „Kants un Darvins: epiģenēzes jēdziens”
11.30-12.00 Elga Freiberga „Darvina idejas un 19. gs. franču pozitīvisms”
12.00-13.00 (Starpbrīdis)
13.00-13.30 Igors Šuvajevs „Rasu cīņa: Darvins un Freids”
13.30-14.00 Vsevolods Kačans „Evolucionārā epistemoloģija: no Č.Darvina idejām līdz mūsdienu pieejām”
14.00-14.30 Līga Greiškane „Valodas evolūcija Krisa Sinhas skatījumā”
14.30-14.45 (Starpbrīdis)
14.45-15.15 Edgars Narkēvičs „Ko nozīmē būt dzīvam? Dzīvās un nedzīvās matērijas aristoteliskais nošķīrums”
15.15-15.45 Līva Muižniece „Aristoteļa veseluma jēdziena teleoloģiskie nosacījumi”
15.45-16.15 Dana Vilistere „De re modalitāte: kas tas ir ‘būt noteiktai lietai’?”
16.15-16.45 Aleks Knoks „Kas ir suga?”

kim? (Spīķeros), Maskavas ielā 12/1

18.00-19.30 Tikšanās ar Krisu Sinhu, kurš kopā ar kolēģiem ir pētījis telpas, kustības un laika konceptualizāciju Amazones indiāņu amondavas valodā (pasākums sadarbībā ar kim?)