10th International Symposium of Cognition, Logic and Communication PERSPECTIVES ON SPATIAL COGNITION Video Final program with chairs (PDF) [12-13 September, 2014]

Aims and Scope

The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication is edited by the Center for Cognitive Sciences and Semantics at the University of Latvia in Riga and published on the World Wide Web. The Yearbook publishes peer reviewed, original papers which either have been invited for presentation at or which have been selected amongst submissions for contribution to the annual Symposium for Cognition, Logic and Communication. Submissions to the Symposium for Cognition, Logic and Communication are refereed anonymously and selected for presentation on the basis of their relevance to the topic and the quality of the scholarship. All papers included in the Yearbook have been presented at the Symposium. Only papers that meet the editor's high standards of scholarship are ultimately published in the Yearbook.

Each issue of the Yearbook is thematic. Among the themes it will seek to explore are issues in formal logic, computer sciences and AI-research, communication sciences, philosophy, psychology, linguistics, and the theories of cognitive and information processing systems as well as the history and development of these disciplines.

Call for papers will be advertised on the website.

The Yearbook is edited by leading American and European speciālists working in some of the areas of Cognitive Sciences. Each issue of the Yearbook is supervised by a guest editor. It is aimed but not limited to academic audiences. It will be of interest to students and researchers in the field of cognitive sciences as well as in connected disciplines such as philosophy, psychology, computer sciences and linguistics. It is available at no cost, without license or subscription.

Mērķi

Latvijas Universitātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs izdod Baltijas starptautisko Kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas gadagrāmatu, kas tiek publicēta tīmeklī (www.thebalticyearbook.org).

Gadagrāmatā tiek publicēti anonīmi recenzēti oriģināli raksti, kuri ir vai nu pēc KZSC lūguma nolasīti vai arī no iesūtītajiem rakstiem izvēlēti dalībai ikgadējā Kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijā. Simpozija komisijai iesniegtie raksti tiek anonīmi recenzēti un prezentācijai izvēlēti, pamatojoties uz to atbilstību tēmai un akadēmisko kvalitāti. Gadagrāmatā tiek publicēti tikai tie raksti, kas atbilst izdevēja augstajiem akadēmiskajiem standartiem.

Katrs gadagrāmatas numurs ir veltīts kādai tēmai - jautājumiem formālajā loģikā, datorzinātnēs, mākslīgā intelekta izpētē, komunikācijā, psiholoģijā, lingvistikā, kognitīvo un informācijas apstrādes sistēmu teorijās, kā arī šo nozaru vēsturei un attīstībai.

Aicinājums iesūtīt rakstus tiek izsludināts KZSC mājas lapā.

Gadagrāmatu izdod vadoši nozares speciālisti ASV un Eiropā. Katru gadagrāmatas numuru pārrauga ielūgtais redaktors - kāds savas nozares vadošs speciālists. Gadagrāmata ir paredzēta akadēmiskai auditorijai, bet neaprobežojas tikai ar to vien. Tā var būt noderīga studentiem un pētniekiem kognitīvajās zinātnēs, kā arī saistītās nozarēs, tādās kā psiholoģija, datorzinātnes un lingvistika. Tā ir pieejama bez maksas vai abonēšanas.