Center for the Cognitive Sciences and Semantics

The Center for the Cognitive Sciences and Semantics (CCSS) is an interdisciplinary research unit of the University of Latvia at Riga. The CCSS is dedicated to the comprehensive study of mind and meaning from an inclusive, collegial, and multidisciplinary perspective. Thus scholarly contributions are sought from all relevant fields, including communication sciences, philosophy, anthropology, artificial intelligence, linguistics, neuroscience, and psychology, among others.

With the CCSS located at the center of the Baltic States (Estonia, Latvia, and Lithuania) in Riga, a primary emphasis is the development and application of these specialties within a Baltic context, while simultaneously coordinating, networking, and integrating the Center's activities into the international framework of contemporary cognitive sciences. Therefore, a special emphasis of the CCSS is the study of semantics, the milieu of meaning in articulation, language, and thought. The Baltic region--and Latvia in particular--has an historic heritage of cultural, linguistic, and literary integrity which the CCSS investigates, elaborates and, in scholarly works, celebrates.

The CCSS not only seeks to unite the various cognitive disciplines and cultural dimensions into a viable scientific enterprise, but encourages both private and public sector participation with the aim of providing outstanding services to both the university and to the surrounding community.

The CCSS organizes international Symposia, Summer Schools, publishes annual Yearbook and leads different interdisciplinary and international research projects.

Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs

Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs (KZSC) ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starpnozaru izpētes struktūrvienība. KZSC nodarbojas ar aptverošiem psihes un nozīmes pētījumiem, iekļaujot un respektējot dažādas zinātņu perspektīvas.

Centrs ir atvērts akadēmiskiem pētījumiem no visām radniecīgajām nozarēm, ieskaitot komunikācijas zinātnes, loģiski-matemātiskās zinātnes, filozofiju, antropoloģiju, mākslīgā intelekta pētījumus, lingvistiku, neirozinātni un psiholoģiju.

KZSC darbības galvenais uzsvars tiek likts uz minēto jomu attīstību un pielietojumu Latvijā un Baltijā, koordinējot aktivitātes un tās sasaistot un iekļaujot starptautiskā mūsdienu kognitīvo zinātņu kontekstā. KZSC liek īpašu uzsvaru uz nozīmes, vides, kā arī valodas un domāšanas mijiedarbības pētījumiem dažādu zinātņu kontekstā. KZSC ne vien cenšas apvienot dažādas kognitīvo zinātņu nozares un kultūras dimensijas dzīvotspējīgā zinātniskā veselumā, bet arī veicina privātā un publiskā sektora līdzdalību ar mērķi nodrošināt izcilu devumu gan universitātei, gan pārējai sabiedrībai.

KZSC organizē dažādus starptautiskus pasākumus un pētniecības un izglītības projektus, tostarp ikgadējo simpoziju un doktorantu starptautisko vasaras skolu.